Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2008.gada trešajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada trešā ceturkšņa beigās valstī bija 9,6 tūkst. brīvas darbvietas. Salīdzinot ar otrā ceturkšņa beigām, to skaits samazinājies par 3,1 tūkst. vietām, bet, salīdzinot ar pērnā gada trešā ceturkšņa beigām, – par 11,2 tūkst. vietām.

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa beigās

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā sarucis no 2,0% pērnā gada septembra beigās un 1,2% šā gada jūnija nogalē līdz 0,9% septembra beigās.

Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 3,4% pērnā gada septembra beigās līdz 1,8% šā gada septembra nogalē, bet privātajā sektorā – attiecīgi no 1,3% līdz 0,5%.

Brīvo darbvietu īpatsvars ceturkšņa beigās, %

Brīvo darbvietu skaits šā gada trešā ceturkšņa beigās, salīdzinot ar otrā ceturkšņa beigām, visvairāk samazinājies valsts pārvaldē – par 0,7 tūkst. vietām jeb par 25,8%, transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 0,6 tūkst. vietām jeb par 30,5% un tirdzniecībā – par 0,5 tūkst. vietām jeb par 39,3%.

Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējā gada trešā ceturkšņa beigām, brīvās darbvietas visstraujāk samazinājušās apstrādes rūpniecībā – par 2,9 tūkst. vietām jeb par 73,0%, valsts pārvaldē – par 2,5 tūkst. vietām jeb par 54,7% un transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 1,5 tūkst. vietām jeb par 51,0%.

Visvairāk brīvo darbvietu šā gada trešā ceturkšņa beigās bija valsts pārvaldē – 2,0 tūkst., transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – 1,5 tūkst., apstrādes rūpniecībā un komercpakalpojumos – pa 1,1 tūkst. katrā nozarē.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē visvairāk brīvo darbvietu bija sauszemes transportā – 737 vietas, kā arī pasta un kurjeru darbībā – 553 vietas. Apstrādes rūpniecībā vislielākais brīvo darbvietu skaits bija pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – 430 vietas, tai skaitā zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā – 260 vietas, kā arī kuģu būvē un remontā, sliežu transporta līdzekļu ražošanā un remontā – 213 vietas. Komercpakalpojumos visvairāk brīvo darbvietu bija apsardzes pakalpojumos – 347 vietas, arhitektūras, projektēšanas pakalpojumos, tehniskajās pārbaudēs, mērījumos un analīzēs – 254 vietas, operācijās ar nekustamo īpašumu – 226 vietas.

Plašāku informāciju par brīvajām darbvietām, tai skaitā pa nozarēm un reģioniem, var skatīt CSP mājas lapas www.csb.gov.lv datu bāzēs, sadaļā – Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks.

Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi