Preses relīze

Par brīvajām darbvietām 2008.gadā un ceturtajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada beigās valstī bija 5,9 tūkst. brīvas darbvietas. To skaits, salīdzinot ar septembra beigām, samazinājies par 2,2 tūkst. vietām, bet, salīdzinot ar 2007. gada beigām – par 10,9 tūkst.

Brīvo darbvietu skaits ceturkšņa beigās

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā sarucis no 1,6% 2007. gada beigās un 0,8% 2008. gada septembra nogalē līdz 0,6% aizvadītā gada beigās.

Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 3,0% 2007. gada beigās līdz 1,3% 2008. gada nogalē, bet privātajā sektorā – attiecīgi no 0,9% līdz 0,3%.

Brīvo darbvietu īpatsvars ceturkšņa beigās, %

Brīvo darbvietu skaits 2008. gada nogalē, salīdzinot ar septembra beigām, strauji samazinājies valsts pārvaldē – par 0,6 tūkst. vietām jeb par 29,6%, apstrādes rūpniecībā – par 0,6 tūkst. jeb par 58,5%, transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 0,4 tūkst. jeb par 30,5%.

Savukārt, salīdzinot ar 2007. gada beigām, brīvās darbvietas visstraujāk sarukušas valsts pārvaldē – par 2,5 tūkst. vietām (par 63,5%), apstrādes rūpniecībā – par 2,2 tūkst. vietām (par 84,7%) un transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 1,8 tūkst. vietām (par 64,9%).

Brīvo darbvietu skaits 2008. gada beigās valsts pārvaldē bija 1,4 tūkst., transporta, glabāšanas un sakaru nozarē - 1,0 tūkst. un komercpakalpojumos – 0,9 tūkst.

Valsts pārvaldē 93% no brīvām darbvietām bija valsts budžeta iestādēs. Tieslietu iestādēs bija 253 brīvas vietas, sabiedriskās kārtības sargāšanā - 243, Aizsardzības ministrijas Nacionālajos bruņotajos spēkos un tiem pakļautās struktūrvienībās – 225, Valsts ieņēmumu dienesta centrālajā aparātā un teritoriālajās iestādēs – 131.

Plašāku informāciju par brīvajām darbvietām, tai skaitā pa nozarēm un reģioniem, var skatīt CSP mājas lapas datubāzē.

Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi