Preses relīze

Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2009.gada otrā ceturkšņa beigās

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits šā gada jūnija beigās, salīdzinot ar marta nogali, valstī samazinājies par 40,6 tūkst. jeb 4,6%. Privātajā sektorā tās saruka par 27,4 tūkst. jeb 4,8%, bet sabiedriskajā sektorā – par 13,2 tūkst. jeb par 4,1%.

Salīdzinot ar pērnā gada jūnija nogali, šā gada otrā ceturkšņa beigās valstī likvidētas 186,4 tūkst. darbvietu, kas aizņemto darbvietu skaitu samazināja par 18,0%. Privātajā sektorā likvidētas 164,4 tūkst. darbvietu, bet sabiedriskajā sektorā – 22,0 tūkst., kā rezultātā aizņemto darbvietu skaits samazinājās attiecīgi par 23,4% un 6,6%.

2009.gada otrā ceturkšņa beigās valstī bija 2,4 tūkst. brīvas darbvietas. To skaits, salīdzinot ar pirmā ceturkšņa beigām, samazinājies par 1,4 tūkst. vietām, bet, salīdzinot ar 2008.gada otrā ceturkšņa nogali – par 10,4 tūkst. vietām.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā sarucis no 1,2% pērnā gada jūnija beigās līdz 0,3% šā gada jūnija beigās.

Privātajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars samazinājies no 0,7% 2008.gada otrā ceturkšņa beigās līdz 0,1% 2009.gada otrā ceturkšņa beigās, bet sabiedriskajā sektorā – attiecīgi no 2,3% līdz 0,6%.Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem


2008
II cet.
beigās

2009
I cet.
beigās

2009
II cet.
beigās

2009 II cet. izmaiņas % pret

2009

I cet.

2008

II cet.

Valstī kopā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

1034.7

888.9

848.3

-4.6

-18.0

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

12.8

3.7

2.4

-36.5

-81.6

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

1.2

0.4

0.3

tai skaitā:

Privātajā sektorā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

703.0

566.0

538.6

-4.8

-23.4

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

5.0

1.2

0.6

-52.8

-88.7

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.7

0.2

0.1

Sabiedriskajā sektorā

Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

331.7

322.9

309.7

-4.1

-6.6

Brīvo darbvietu skaits, tūkst.

7.8

2.5

1.8

-28.9

-77.0

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

2.3

0.8

0.6Aizņemtās un brīvās darbvietas pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2red. klasifikācijas)


Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvās darbvietas

2008
II cet.
beigās

2009
II cet.
beigās

2009 II cet. izmaiņas % pret
2008 II cet.

2008
II cet.
beigās

2009
II cet.
beigās

2009 II cet. izmaiņas % pret
2008 II cet.

Pavisam

1034.7

848.3

-18.0

12785

2356

-81.6

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

21.8

18.8

-13.9

163

21

-87.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.8

3.5

-7.4

17

8

-52.9

Apstrādes rūpniecība

141.9

103.9

-26.8

1464

114

-92.2

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

15.1

13.5

-10.5

117

49

-58.1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

8.7

7.3

-16.7

45

10

-77.8

Būvniecība

94.5

57.7

-39.0

382

52

-86.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

192.2

153.4

-20.2

1308

123

-90.6

Transports un uzglabāšana

78.7

67.2

-14.6

2065

261

-87.4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

33.3

25.8

-22.5

131

18

-86.3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

22.5

19.2

-14.9

147

19

-87.1

Finanšu un apdrošināšanas darbības

26.6

22.4

-15.9

482

58

-88.0

Operācijas ar nekustamo īpašumu

32.5

28.1

-13.6

339

98

-71.1

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

37.9

31.2

-17.5

382

39

-89.8

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

32.2

26.6

-17.5

558

237

-57.5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

80.0

73.6

-8.0

2735

787

-71.2

Izglītība

104.7

98.8

-5.6

997

117

-88.3

Veselība un sociālā aprūpe

60.2

57.1

-5.1

954

267

-72.0

Māksla, izklaide un atpūta

29.9

24.9

-16.7

231

48

-79.2

Citi pakalpojumi

18.0

15.4

-14.4

267

27

-89.9


Valsts pārvaldē lielākais skaits brīvo darbvietu 2009.gada otrā ceturkšņa beigās bija sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas iestādēs, kā arī tieslietu iestādēs.


Paskaidrojumi.
Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr.67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi