Preses relīze

3. ceturksnī brīvo darbvietu skaits ir samazinājies par 28,7 %

2020. gada 3. ceturkšņa beigās Latvijā bija 20,8 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2019. gada 3. ceturksni, to skaits ir samazinājies par 8,4 tūkst. jeb 28,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Sabiedriskajā sektorā bija 7,9 tūkst. brīvo darbvietu, bet privātajā – 12,9 tūkst. Gada laikā privātajā sektorā brīvo darbvietu skaits samazinājās par 8,4 tūkst. jeb 39,5 %, savukārt sabiedriskajā sektorā tas nedaudz palielinājās – par 0,1 tūkst. jeb 0,7 %.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, brīvo darbvietu skaits palielinājās par 3,8 % jeb 0,8 tūkst. Privātajā sektorā tas palielinājās par 8,3 % jeb 1,0 tūkst., savukārt sabiedriskajā samazinājās – par 2,9 % jeb 0,2 tūkst.

No visām Latvijā pieejamajām darbvietām (aizņemtajām un brīvajām kopā) 2,3 % bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,7 %, bet privātajā sektorā – 2,1 %.

2020. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada 3. ceturksni, aizņemto darbvietu skaits samazinājās par 19,5 tūkst. jeb 2,1 %. Privātajā sektorā tas samazinājās par 19,2 tūkst. jeb 3,0 %, savukārt sabiedriskajā par 0,3 tūkst. jeb 0,1 %.

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, aizņemto darbvietu skaits palielinājās par 16,2 tūkst. jeb 1,8 %. Privātajā sektorā tas palielinājās par 12,3 tūkst. jeb 2,1 %, bet sabiedriskajā sektorā – par 3,8 tūkst. jeb 1,4 %.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2019. gada 3. ceturkšņa beigās, tūkst.

2020. gada 1. ceturkšņa beigās, tūkst.

2020. gada 2. ceturkšņa beigās, tūkst.

2020. gada 3. ceturkšņa beigās, tūkst.

2020. g. 3. cet. pārmaiņas (%) pret

2019. g. 3. cet.

2020. g. 2. cet.

Brīvās darbvietas pavisam

29,2

18,5

20,0

20,8

-28,7

3,8

Privātajā sektorā

21,3

10,6

11,9

12,9

-39,5

8,3

Sabiedriskajā sektorā

7,8

7,9

8,1

7,9

0,7

-2,9

Aizņemtās darbvietas pavisam

918,2

902,2

882,6

898,7

-2,1

1,8

Privātajā sektorā

630,2

613,7

598,8

611,1

-3,0

2,1

Sabiedriskajā sektorā

287,9

288,5

283,8

287,7

-0,1

1,4

No visām darbvietām visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā – 3,7 %, kā arī iekārtu un mašīnu operatoru pamatgrupā – 2,5 %.

2020. gada 3. ceturksnī pieprasījums pēc darbiniekiem samazinājās visās galvenajās profesiju pamatgrupās, bet visvairāk – pēc kvalificētiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbiniekiem, iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem, speciālistiem, vienkāršo profesiju darbiniekiem, kā arī pēc kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem.

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

 Pamatgrupu klasifikācijas avots: Profesiju klasifikators

2020. gada 3. ceturksnī visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē – 5,5 %, apstrādes rūpniecības nozarē – 3,3 %, veselības un sociālās aprūpes nozarē – 3,0 %, transporta un uzglabāšanas nozarē 2,9 %, kā arī būvniecības nozarē – 2,7 %.

Aizņemto un brīvo darbvietu skaits pa saimnieciskās darbības veidiem

 

2019. gada 3. ceturksnī

2020. gada 3. ceturksnī

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

29,2

918,2

3,1

20,8

898,7

2,3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

0,7

22,9

3,1

0,3

22,6

1,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

0,1

3,3

3,5

0,0

3,4

0,5

Apstrādes rūpniecība (C)

4,3

113,0

3,6

3,8

111,5

3,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

0,3

11,8

2,4

0,2

11,5

1,5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

0,3

8,1

3,4

0,1

7,7

1,8

Būvniecība (F)

3,1

66,1

4,5

1,8

64,6

2,7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

5,4

145,6

3,6

2,1

142,7

1,5

Transports un uzglabāšana (H)

3,1

76,8

3,8

2,1

70,3

2,9

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,6

36,7

4,2

0,7

30,5

2,3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

0,7

35,2

1,8

0,7

36,0

2,0

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

0,3

17,3

1,9

0,2

16,6

1,4

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

0,3

28,3

1,0

0,7

28,2

2,3

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

0,6

41,6

1,5

0,3

40,0

0,8

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

1,0

41,4

2,3

0,6

39,3

1,6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

4,0

62,7

6,0

3,7

63,3

5,5

Izglītība (P)

1,0

97,7

1,0

1,0

100,3

1,0

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

2,1

70,2

3,0

2,3

72,6

3,0

Māksla, izklaide un atpūta (R)

0,2

25,2

0,8

0,2

24,0

0,7

Citi pakalpojumi (S)

0,1

14,3

0,8

0,0

13,5

0,2

Reģionos 2020. gada 3. ceturksnī visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgas reģionā – 2,8 % jeb 14,1 tūkst., savukārt zemākais – Zemgales reģionā – 1,1 % jeb 0,8 tūkst.

Salīdzinot Baltijas valstis, 2020. gada 3. ceturksnī visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars (2,3 %) bija Latvijā. Lietuvā un Igaunijā šis rādītājs bija zemāks – 1,4 %, bet vidēji Eiropas Savienībā – 1,7 %. Gada laikā brīvo darbvietu skaits visstraujāk samazinājās Latvijā – par 28,7 %, Igaunijā – par 26,9 %, savukārt Lietuvā tas pieauga – par 0,8 %.

Metodoloģiskie skaidrojumi par brīvo un aizņemto darbvietu skaitu atrodami CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Andžejs Čerņavskis
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts:
Andzejs.Cernavskis@csb.gov.lv
Tālr.: 67366666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi