Preses relīze

Brīvo darbvietu skaits 1. ceturksnī samazinājies par 35,5 %

2020. gada 1. ceturkšņa beigās Latvijā bija 18,5 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni, to skaits ir samazinājies par 10,2 tūkst. jeb 35,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Sabiedriskajā sektorā bija 7,9 tūkst. brīvo darbvietu, bet privātajā – 10,6 tūkst. Gada laikā sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu skaits palielinājās par 0,1 tūkst. jeb 1,5 %, bet privātajā samazinājās par 10,3 tūkst. jeb 49,2 %.

No visām Latvijā pieejamajām darbvietām (aizņemtajām un brīvajām kopā) 2,0 % bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,7 %, bet privātajā – 1,7 %.

 

2020. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni, aizņemto darbvietu skaits privātajā sektorā palielinājās par 1,2 tūkst. jeb 0,2 %, bet sabiedriskajā – samazinājās par 1,2 tūkst. jeb. – 0,4 %. Līdz ar to valstī kopā aizņemto darbvietu skaits palika nemainīgs.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2019. gada 1. ceturkšņa beigās, tūkst.

2020. gada 1. ceturkšņa beigās, tūkst.

Pārmaiņas, %

Brīvās darbvietas pavisam

28,7

18,5

-35,5

Privātajā sektorā

21,0

10,6

-49,2

Sabiedriskajā sektorā

7,8

7,9

1,5

Aizņemtās darbvietas pavisam

902,2

902,2

0,0

Privātajā sektorā

612,5

613,7

0,2

Sabiedriskajā sektorā

289,6

288,5

-0,4

No visām darbvietām visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā – 3,2 %, speciālistu pamatgrupā, kā arī iekārtu un mašīnu operatoru pamatgrupā – 2,2 %.

 

Covid-19 krīzes ietekmes rezultātā pieprasījums pēc darbiniekiem samazinājās visās galvenajās profesiju pamatgrupās, izņemot vadītājus. Visvairāk tas samazinājies kvalificētiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbiniekiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, iekārtu un mašīnu operatoriem un izstrādājumu montieriem, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, speciālistiem, vienkāršu profesiju darbiniekiem, kalpotājiem un vecākajiem speciālistiem.

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

Grafiks - Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

Pamatgrupu klasifikācijas avots: Labklājības ministrijas tīmekļa vietne

 

2020. gada 1. ceturksnī visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija ieguves rūpniecības nozarē – 12,6 %, valsts pārvaldē – 6,0 %, būvniecības nozarē – 3,3 %, veselības un sociālās aprūpes nozarē – 2,7 %, kā arī apstrādes rūpniecības nozarē – 2,4 %.

 

Aizņemto un brīvo darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem

 

2019. gada 1. ceturksnī

2020. gada 1. ceturksnī

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

28,7

902,2

3,1

18,5

902,2

2,0

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

0,6

21,5

2,9

0,3

21,5

1,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

0,3

2,6

10,2

0,4

2,6

12,6

Apstrādes rūpniecība (C)

4,1

113,0

3,5

2,8

112,1

2,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

0,3

12,1

2,1

0,1

12,0

1,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

0,1

7,8

1,8

0,1

7,8

1,6

Būvniecība (F)

3,8

61,4

5,8

2,1

61,5

3,3

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

4,6

144,0

3,1

1,5

143,1

1,1

Transports un uzglabāšana (H)

2,5

75,9

3,2

1,8

74,8

2,3

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,5

34,1

4,3

0,3

31,1

0,9

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

0,7

34,4

1,9

0,4

36,2

1,2

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

0,3

17,3

2,0

0,2

17,3

1,2

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

0,3

27,7

1,2

0,3

28,3

1,0

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

0,8

40,5

1,8

0,3

41,1

0,7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

1,0

39,7

2,4

0,6

40,2

1,5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

3,9

63,1

5,8

4,0

63,0

6,0

Izglītība (P)

1,0

99,2

1,0

1,0

99,8

1,0

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

2,4

69,3

3,3

2,0

71,8

2,7

Māksla, izklaide un atpūta (R)

0,3

25,0

1,1

0,3

24,7

1,1

Citi pakalpojumi (S)

0,2

13,6

1,6

0,0

13,4

0,3

 

No visām darbvietām reģionos 2020. gada 1. ceturksnī visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgas reģionā – 2,5 % jeb 12,5 tūkst., savukārt zemākais – Zemgales reģionā – 1 % jeb 0,7 tūkst.

 

Salīdzinot ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, Latvijā 2020. gada 1. ceturksnī bija visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars – 2,0 % (Lietuvā – 1,1 %, Igaunijā – 1,4 %), bet visstraujākais brīvo darbvietu skaita kritums salīdzinājumā ar 2019. gada 1. ceturksni. Lietuvā brīvo darbvietu skaits gada laikā samazinājās par 21,5 %, Igaunijā – par 25 %, bet Latvijā – par 35,5 %.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Andžejs Čerņavskis
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts:
Andzejs.Cernavskis@csb.gov.lv
Tālr.: 67366666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi