Preses relīze

Vidējais brīvo darbvietu skaits 2019. gadā ir palielinājies par 6,4 tūkstošiem jeb 28,1 %

2019. gadā Latvijā vidēji bija 29,1 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2018. gadu, to skaits ir pieaudzis par 6,4 tūkst. jeb 28,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Sabiedriskajā sektorā bija 8,3 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 20,9 tūkst. Gada laikā privātajā sektorā brīvo darbvietu skaits palielinājās par 5 tūkst. jeb 31,2 %, bet sabiedriskajā – par 1,4 tūkst. jeb 21,1 %.

No visām Latvijā pieejamajām darbvietām (aizņemtajām un brīvajām kopā) 3,1 % bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,8 %, bet privātajā  – 3,2 %.

Vidēji valstī aizņemto darbvietu skaits 2019. gadā, salīdzinājumā ar 2018. gadu, pieauga par 9,0 tūkst. jeb 1,0 %, privātajā sektorā par 9,7 tūkst. jeb 1,6 %, savukārt sabiedriskajā sektorā tas samazinājās par 0,7 tūkst. jeb. 0,2 %.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

Vidēji 2018. gadā, tūkst.

Vidēji 2019. gadā, tūkst.

Pārmaiņas, %

Brīvās darbvietas pavisam

22,7

29,1

28,1

Privātajā sektorā

15,9

20,9

31,2

Sabiedriskajā sektorā

6,8

8,3

21,1

Aizņemtās darbvietas pavisam

905,2

914,3

1,0

Privātajā sektorā

615,2

624,9

1,6

Sabiedriskajā sektorā

290,0

289,3

-0,2

No visām darbvietām visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā – 5,2 %un kvalificētu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieku pamatgrupā – 4,5 %. Gada laikā visstraujāk audzis pieprasījums pēc kvalificētiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbiniekiem, kalpotājiem, vienkāršu profesiju darbiniekiem, speciālistiem un vecākajiem speciālistiem. Savukārt, vislēnāk – pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku pamatgrupā.

Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

Grafiks - Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām

Pamatgrupu klasifikācijas avots: Labklājības ministrijas tīmekļa vietne

 

2019. gadā visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē – 6,3 %, ieguves rūpniecības nozarē
– 5,3 %, būvniecības nozarē – 4,8 %, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 4,0 %, kā arī apstrādes rūpniecības nozarē – 3,6 %.

Aizņemto un brīvo darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem

 

Vidēji 2018. gadā

Vidēji 2019. gadā

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvās darbvietas, tūkst.

Aizņemtās darbvietas, tūkst.

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Pavisam

22,7

905,2

2,4

29,1

914,3

3,1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

0,3

21,8

1,5

0,7

22,2

3,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

0,1

3,0

2,1

0,2

3,1

5,3

Apstrādes rūpniecība (C)

3,4

113,0

2,9

4,3

113,0

3,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

0,2

12,3

1,8

0,3

11,9

2,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

0,2

7,8

2,5

0,2

8,0

2,7

Būvniecība (F)

2,2

62,4

3,5

3,2

63,9

4,8

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

4,2

143,9

2,8

4,9

145,7

3,3

Transports un uzglabāšana (H)

2,1

76,1

2,7

2,7

76,4

3,4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,1

34,7

3,2

1,5

36,0

4,0

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

0,7

34,4

1,9

0,7

35,1

2,0

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

0,4

17,3

2,1

0,3

17,3

1,9

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

0,3

27,8

1,1

0,3

28,2

1,0

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

0,4

42,0

0,9

0,7

41,4

1,6

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

0,8

39,0

2,1

1,0

40,8

2,4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

3,3

64,2

4,9

4,2

63,1

6,3

Izglītība (P)

0,8

98,2

0,8

1,1

98,5

1,1

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

1,8

67,9

2,6

2,2

70,1

3,1

Māksla, izklaide un atpūta (R)

0,2

25,4

0,9

0,3

25,5

1,1

Citi pakalpojumi (S)

0,1

14,1

0,8

0,2

14,1

1,4

 

No visām darbvietām reģionos  2019. gadā visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Rīgas reģionā – 3,6 % jeb 18,4 tūkst., savukārt zemākais - Zemgales reģionā – 2,1 % jeb 1,4 tūkst. un Kurzemes reģionā – 2,1 % jeb 1,7 tūkst.

2019. gada 4. ceturkšņa beigās Latvijā bija 28,1 tūkst. brīvo darbvietu. Salīdzinot ar 2018. gada 4. ceturksni, brīvo darbvietu skaits pieauga par 6,7 tūkst. jeb 31,5 %, bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas samazinājās par 1,1 tūkst. jeb 3,8 %.

No trijām Baltijas valstīm visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Latvijā – 3,0 %. Igaunijā un Lietuvā tas bija attiecīgi 1,7 % un 1,3 %. Vidēji Eiropas Savienībā brīvo darbvietu īpatsvars bija – 2,2 %.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

Plašāki metodoloģiskie skaidrojumi par brīvo un aizņemto darbvietu skaitu atrodami CSP tīmekļa vietnē sadaļā "Aizņemtās un brīvās darbvietas - metadati".

 

Mediju jautājumi:
K
omunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Andžejs Čerņavskis
Darba sam
aksas statistikas daļa
E-pasts: Andzejs.Cernavskis@csb.gov.lv
Tālr.: 67366666

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi