Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro)

DIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 17.03.2020