Statistikas tabula

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DIG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti