Statistikas tabula

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DIG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.03.2019
Par 2019. gadu 31.03.2020