Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī (tūkst.euro)

DI040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 16.12.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 17.03.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 17.06.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 17.09.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 17.12.2020