Statistikas tabula

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro)

Tabulas kods datubāzē
DI030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 1. ceturksni
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 2. ceturksni 17.09.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 17.12.2018