Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DIG012
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī
Darbaspēka izmaksu summa gadā, dalīta ar darbinieku skaitu normālā darba laika vienībās.