Statistikas tabula

Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DIG011
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Vienas stundas darbaspēka izmaksas

Darbaspēka izmaksu summa ceturksnī (gadā), dalīta ar attiecīgajā ceturksnī (gadā) nostrādāto stundu summu.

Salīdzinot ar ceturkšņa datiem, vienas stundas darbaspēka izmaksas gadā satur profesionālās apmācības un darbā pieņemšanas izdevumus; darba apģērba, uniformu un citas, iepriekš neuzskaitītas, darbaspēka izmaksas.