Statistikas tabula

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
DI010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Darbaspēka izmaksu indekss

Indekss, kas parāda darba devēja vienas stundas izmaksu izmaiņas, nodarbinot darbaspēku ar darba laika uzskaiti. Ceturkšņa darbaspēka izmaksu indeksu aprēķina, par bāzi pieņemot 2016. gada vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas, neiekļaujot profesionālās apmācības izmaksas, ko apmaksā darba devējs, un darbā pieņemšanas izmaksas.