Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2011. gada 2. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada otrajā ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas, salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, pieauga par 23 santīmiem jeb 6,1%. Savukārt pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem pieaugums bija 5,3%, bet pēc darba dienu skaita izmaiņu ietekmes izlīdzināšanas – 5,0%.

Salīdzinot ar šā gada pirmo ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 42 santīmiem jeb 11,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Straujāks pieaugums gada laikā ir vērojams izglītībā, kur stundas darbaspēka izmaksas augušas par 15,9%, kā arī tādās nozarēs kā valsts pārvalde, aizsardzība un obligātā sociālā apdrošināšana – pieaugums 11,9%, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi – 10,0%, operācijas ar nekustamo īpašumu – 7,2%, māksla, izklaide un atpūta – 6,6%, kā arī ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija – 6,3%.

Savukārt vismazāk darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā augušas transporta un uzglabāšanas nozarē – par 0,4%, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē – par 1,0%, finanšu un apdrošināšanas nozarē, kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – abās pieaugums 1,2%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas 2011.gada II ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzināti dati)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2010.g.

II cet.

2011.g.

II cet.

Pārmaiņas
%

2010.g.

II cet.

2011.g.

II cet.

Pārmaiņas
%

Pavisam 2)

3.79

4.02

6.1

3.02

3.21

6.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.21

4.26

1.2

3.38

3.42

1.4

Apstrādes rūpniecība

3.44

3.63

5.7

2.74

2.89

5.6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.94

6.17

3.9

4.46

4.72

5.8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.98

4.23

6.3

3.17

3.35

5.7

Būvniecība

3.43

3.56

3.8

2.73

2.84

3.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts

3.12

3.27

4.8

2.49

2.62

5.0

Transports un uzglabāšana

4.39

4.41

0.4

3.48

3.47

-0.2

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.40

2.49

3.8

1.92

1.99

3.7

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.45

6.78

5.1

5.02

5.34

6.5

Finanšu un apdrošināšanas darbības

8.42

8.53

1.2

6.64

6.75

1.6

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.09

3.32

7.2

2.48

2.66

7.4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.81

5.29

10.0

3.84

4.24

10.4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.49

3.52

1.0

2.78

2.81

1.2

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

4.38

4.90

11.9

3.49

3.94

12.8

Izglītība

3.34

3.87

15.9

2.69

3.12

15.9

Veselība un sociālā aprūpe

3.44

3.63

5.3

2.77

2.91

5.2

Māksla, izklaide un atpūta

3.13

3.33

6.6

2.52

2.68

6.5

Citi pakalpojumi   

2.86

3.01

5.5

2.31

2.45

6.0

Aplūkojot darbaspēka izmaksu strukturālās izmaiņas 2011.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, redzams, ka kopā valstī pieaugumu izraisīja galvenokārt darba samaksas kāpums par 6,3%, turklāt pieauga gan tiešā darba samaksa, gan atlīdzība pakalpojumu un preču veidā, ko saviem darbiniekiem nodrošina darba devēji.

Pārējo darbaspēka izmaksu vienā nostrādātā stundā kāpums, salīdzinot ar darba samaksas izmaiņām, šai periodā bija lēnāks - par 5,4%, kas skaidrojams ar brīvprātīgo sociālās apdrošināšanas iemaksu, darbiniekiem izmaksāto pabalstu un atlaistajiem darbiniekiem izmaksājamo kompensāciju apjoma samazinājumu. Salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, pieaugums vērojams tikai slimības pabalstiem aprēķinātajās summās.

Darbaspēka izmaksas, nostrādātās stundas un to pārmaiņas 2011.gada II ceturksnī (sezonāli neizlīdzināti dati)

 

2010.g. II cet.

2011.g. II cet

Pārmaiņas %

Darbaspēka izmaksas pavisam, mlj. lati

1036.3

1117.1

7.8

 

tai skaitā

 

 

 

 

darba samaksa

825.2

891.1

8.0

 

pārējās darbaspēka izmaksas

211.1

226.0

7.1

Nostrādātās stundas, mlj.

273.4

277.7

1.6

Darbaspēka izmaksas pavisam stundā, lati

3.79

4.02

6.1

 

no tām

 

 

 

 

darba samaksa stundā

3.02

3.21

6.3

 

pārējās darbaspēka izmaksas stundā

0.77

0.81

5.4

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

1)Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.
2)Bez lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

 

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi