Publikācija

Darbaspēka izmaksas 2019. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2015.–2019. gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
19
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/12
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas