Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2007.g.1.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas1) valstī 2007.gada I ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada I ceturksni, pieaugušas par 34,6%. Vienas stundas darbaspēka izmaksas šajā periodā palielinājušās no 2,08 latiem līdz 2,80 latiem jeb par 72 santīmiem stundā.

Sabiedriskajā sektorā2) vienas stundas darbaspēka izmaksas šī gada I ceturksnī bija 3,18 lati un gada laikā tās pieaugušas par 35,0% jeb 82 santīmiem stundā, privātajā sektorā - 2,61 lats un kāpums bija 35,2% jeb 68 santīmi stundā.

Galvenās darbaspēka izmaksu komponentes ir bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas3). Bruto darba samaksa vienā nostrādātā stundā valstī šā gada I ceturksnī bija 2,21 lats un, salīdzinot ar 2006.g. I ceturksni, tā ir pieaugusi par 34,2% jeb 56 santīmiem stundā. Pārējās darbaspēka izmaksas bija 0,59 lati stundā un šajā periodā pieaugušas par 35,8% jeb 16 santīmiem stundā.

Bruto darba samaksa vienā nostrādātā stundā sabiedriskajā sektorā 2007.g. I ceturksnī bija 2,49 lati (pieaugums pret pērnā gada I ceturksni – 34,4% jeb 64 santīmi stundā), bet privātajā sektorā - 2,07 lati (pieaugums pret pērnā gada I ceturksni – 35,1% jeb 54 santīmi stundā). Parējās darbaspēka izmaksas sabiedriskajā sektorā šā gada I ceturksnī bija 0,69 lati un, salīdzinot ar 2006.g. I ceturksni, tās ir pieaugušas par 37,4% jeb 19 santīmiem stundā, bet privātajā sektorā – 0,54 lati, kas veidoja kāpumu par 35,5% jeb 14 santīmi stundā.

Vienas no augstākajām darbaspēka izmaksām nostrādātajā stundā 2007.g. I ceturksnī bija finanšu starpniecībā – 6,67 lati, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 4,40 lati un valsts pārvaldē, aizsardzībā, un obligātajā sociālajā apdrošināšanā - 4,02 lati. Vislielākais pieaugums salīdzinājumā ar pērnā gada I ceturksni bija elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 44,3% jeb 1,35 lati stundā, sabiedriskajos, sociālajos un individuālajos pakalpojumos – par 42,7% jeb 72 santīmi stundā, lauksaimniecībā, medniecībā un mežsaimniecībā – par 42,6% jeb 76 santīmi stundā.

Valsts reģionos visaugstākās darbaspēka izmaksas 2007.g. I ceturksnī bija Rīgā – 3,18 lati vienā nostrādātā stundā, kā arī Pierīgas reģionā – 2,66 lati. Salīdzinot ar iepriekšējā gada I ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas visstraujāk augušas Kurzemes un Zemgales reģionā – attiecīgi par 35,9% un 35,6%, bet vismazākais pieaugums bija Latgales reģionā – par 32,4%.


Vienas stundas darbaspēka izmaksas
(latos)

2006.g.
I cet.

2006.g.
II cet.

2006.g.
III cet.

2006.g.
IV cet.

2007.g.
I cet.

Pavisam

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.078

2.456

2.566

2.763

2.796

bruto darba samaksa

1.644

1.950

2.045

2.174

2.206

pārējās izmaksas

0.434

0.506

0.521

0.589

0.590

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 2)

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.356

2.980

3.263

3.449

3.181

bruto darba samaksa

1.856

2.351

2.586

2.669

2.493

pārējās izmaksas

0.500

0.629

0.677

0.781

0.688

privātajā sektorā

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.931

2.197

2.265

2.419

2.611

bruto darba samaksa

1.531

1.750

1.810

1.925

2.069

pārējās izmaksas

0.400

0.447

0.455

0.494

0.542

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

(procentos)

2006.g.
I cet.

2006.g.
II cet.

2006.g.
III cet.

2006.g.
IV cet.

2007.g.
I cet.

Pavisam

Darbaspēka izmaksas pavisam

14.6

24.0

23.9

28.5

34.6

bruto darba samaksa

14.8

24.2

24.1

28.8

34.2

pārējās izmaksas

14.1

23.2

23.1

27.5

35.8

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 2)

Darbaspēka izmaksas pavisam

14.0

23.6

23.6

31.9

35.0

bruto darba samaksa

14.2

23.4

23.7

31.3

34.4

pārējās izmaksas

13.5

24.3

23.2

33.9

37.4

privātajā sektorā

Darbaspēka izmaksas pavisam

16.0

25.3

25.5

27.4

35.2

bruto darba samaksa

16.0

25.7

25.7

28.2

35.1

pārējās izmaksas

15.9

24.1

24.9

24.6

35.5

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem
(latos)

2006.g. I ceturksnis

2007.g. I ceturksnis

Darbaspēka izmaksas pavisam

tai skaitā

Darbaspēka izmaksas pavisam

tai skaitā

bruto darba samaksa

pārējās izmaksas

bruto darba samaksa

pārējās izmaksas

Pavisam

2.078

1.644

0.434

2.796

2.206

0.590

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A)

1.781

1.409

0.373

2.541

1.998

0.543

Zvejniecība (B)

1.495

1.186

0.309

2.031

1.614

0.416

Visas nozares, izņemot lauksaimniecību un zvejniecību (C-O)

2.086

1.650

0.436

2.802

2.212

0.591

Rūpniecība un pakalpojumi – pavisam (C-K)

2.051

1.617

0.433

2.748

2.165

0.583

Rūpniecība – pavisam (CDE)

2.000

1.557

0.443

2.705

2.109

0.595

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C)

2.310

1.824

0.486

3.108

2.455

0.652

apstrādes rūpniecība (D)

1.886

1.481

0.405

2.531

1.989

0.541

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde (E)

3.050

2.255

0.796

4.402

3.270

1.132

Būvniecība (F)

1.884

1.492

0.392

2.642

2.089

0.553

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (G)

1.683

1.339

0.344

2.303

1.830

0.474

Viesnīcas un restorāni (H)

1.276

1.017

0.259

1.758

1.398

0.360

Transports, glabāšana un sakari (I)

2.384

1.862

0.522

2.996

2.326

0.670

sauszemes transports;

cauruļvadu transports (60)

1.895

1.481

0.415

2.381

1.843

0.537

ūdens transports (61)

5.508

4.922

0.586

5.384

4.746

0.639

gaisa transports (62)

7.252

5.765

1.486

8.831

7.064

1.767

transporta papilddarbība un

palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība (63)

2.577

2.011

0.567

3.475

2.716

0.759

pasts un telekomunikācijas (64)

3.283

2.523

0.760

3.854

2.925

0.929

Finanšu starpniecība (J)

5.360

4.283

1.077

6.668

5.285

1.383

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi (K)

2.179

1.734

0.444

2.967

2.360

0.607

Valsts pārvalde un aizsardzība;

obligātā sociālā apdrošināšana; izglītība; veselība un sociālā aprūpe; sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (L-O)

2.164

1.722

0.441

2.925

2.318

0.607

Valsts pārvalde un aizsardzība;

obligātā sociālā apdrošināšana (L)

2.905

2.287

0.618

4.021

3.156

0.866

Izglītība (M)

1.937

1.552

0.385

2.474

1.973

0.500

Veselība un sociālā aprūpe (N)

1.967

1.570

0.397

2.743

2.179

0.564

Sabiedriskie, sociālie un

individuālie pakalpojumi (O)

1.680

1.351

0.328

2.397

1.912

0.485

no tiem

atpūta, kultūra un sports (92)

1.724

1.380

0.344

2.461

1.967

0.494

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa reģioniem
(latos)


2006.g.
I cet.

2006.g.
II cet.

2006.g.
III cet.

2006.g.
IV cet.

2007.g.
I cet.

Latvija

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.078

2.456

2.566

2.763

2.796

bruto darba samaksa

1.644

1.950

2.045

2.174

2.206

pārējās izmaksas

0.434

0.506

0.521

0.589

0.590

tai skaitā:

Rīga

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.386

2.800

2.913

3.151

3.182

bruto darba samaksa

1.884

2.221

2.321

2.478

2.505

pārējās izmaksas

0.502

0.579

0.592

0.673

0.676

Pierīgas reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.966

2.339

2.458

2.638

2.657

bruto darba samaksa

1.559

1.862

1.963

2.090

2.100

pārējās izmaksas

0.407

0.477

0.495

0.548

0.557

Vidzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.610

1.939

2.048

2.155

2.170

bruto darba samaksa

1.280

1.545

1.636

1.690

1.725

pārējās izmaksas

0.330

0.395

0.413

0.465

0.445

Kurzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.703

2.004

2.107

2.197

2.315

bruto darba samaksa

1.349

1.592

1.678

1.733

1.830

pārējās izmaksas

0.354

0.412

0.429

0.464

0.484

Zemgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.659

1.982

2.041

2.299

2.249

bruto darba samaksa

1.318

1.579

1.629

1.811

1.788

pārējās izmaksas

0.341

0.403

0.411

0.487

0.461

Latgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.503

1.795

1.905

2.024

1.989

bruto darba samaksa

1.193

1.425

1.517

1.583

1.576

pārējās izmaksas

0.310

0.370

0.388

0.441

0.413

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums salīdzinājumā ar
iepriekšējā gada atbilstošo periodu sadalījumā pa reģioniem
(procentos)

2006.g.
I cet.

2006.g.
II cet.

2006.g.
III cet.

2006.g.
IV cet.

2007.g.
I cet.

Latvija

Darbaspēka izmaksas pavisam

14.6

24.0

23.9

28.5

34.6

bruto darba samaksa

14.8

24.2

24.1

28.8

34.2

pārējās izmaksas

14.1

23.2

23.1

27.5

35.8

tai skaitā:

Rīga

Darbaspēka izmaksas pavisam

16.0

25.4

24.5

28.7

33.4

bruto darba samaksa

16.1

25.6

24.7

28.7

33.0

pārējās izmaksas

15.9

24.4

23.5

28.5

34.8

Pierīgas reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

15.9

28.1

28.4

33.3

35.2

bruto darba samaksa

16.1

28.2

28.5

34.0

34.7

pārējās izmaksas

14.9

27.8

27.7

30.5

36.8

Vidzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

13.0

21.6

21.0

26.9

34.8

bruto darba samaksa

13.4

21.7

21.3

27.0

34.8

pārējās izmaksas

11.8

21.1

19.9

26.6

35.0

Kurzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

10.0

17.5

22.0

22.9

35.9

bruto darba samaksa

10.4

17.7

21.9

23.4

35.7

pārējās izmaksas

8.5

16.8

22.4

20.8

36.7

Zemgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

13.8

21.6

21.8

29.9

35.6

bruto darba samaksa

14.1

21.7

21.9

30.8

35.7

pārējās izmaksas

12.5

21.0

21.5

26.9

35.1

Latgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

11.4

20.0

19.9

27.5

32.4

bruto darba samaksa

11.7

19.9

20.4

28.6

32.1

pārējās izmaksas

10.0

20.4

18.1

23.8

33.3

___________________
1) Darbaspēka izmaksas ir darba devēja izdevumi, kas nepieciešami, lai nodarbinātu darbiniekus. Galvenās darbaspēka izmaksu komponentes ir bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas. Kopējās, kā arī pārējās darbaspēka izmaksās nav iekļauti dati par valsts piešķirtajām darba samaksas subsīdijām.

2) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

3) Pārējās darbaspēka izmaksās iekļauts: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju apdrošināšanas iemaksas, veselības un dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalsti, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksa, atlaišanas pabalsts, samaksa par dīkstāvēm, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. Darbaspēka izmaksās nav iekļautas profesionālās apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar darbinieku pieņemšanu darbā, darba apģērba un uniformu izmaksas, darba dēļ nepieciešamo medicīnisko pārbaužu un vakcināciju izmaksas, speciālu ēdienu un dzērienu izmaksas.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi