Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2007.g.2.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas1) valstī šī gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, pieaugušas par 31,6%. Vienas stundas darbaspēka izmaksas šajā periodā palielinājušās no 2,46 latiem līdz 3,23 latiem jeb par 78 santīmiem stundā.

Sabiedriskajā sektorā2) vienas stundas darbaspēka izmaksas šī gada otrajā ceturksnī bija 4,01 lats un gada laikā tās pieaugušas par 34,5% jeb 1,03 latiem stundā, privātajā sektorā - 2,88 lati un kāpums bija 31,2% jeb 69 santīmi stundā.

Galvenās darbaspēka izmaksu sastāvdaļas ir bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas3). Bruto darba samaksa vienā nostrādātā stundā valstī šī gada otrajā ceturksnī bija 2,57 lati un, salīdzinot ar pagājušā gada otro ceturksni, tā ir pieaugusi par 31,9% jeb 62 santīmiem stundā. Pārējās darbaspēka izmaksas bija 0,66 lati stundā un šajā periodā pieaugušas par 30,4% jeb 15 santīmiem stundā.

Bruto darba samaksa vienā nostrādātā stundā sabiedriskajā sektorā šī gada otrajā ceturksnī bija 3,17 lati (pieaugums pret pērnā gada otro ceturksni – 35,0% jeb 82 santīmi stundā), bet privātajā sektorā - 2,30 lati (pieaugums pret pērnā gada otro ceturksni – 31,5% jeb 55 santīmi stundā). Parējās darbaspēka izmaksas sabiedriskajā sektorā šī gada otrajā ceturksnī bija 0,83 lati un, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, tās ir pieaugušas par 32,6% jeb 21 santīmiem stundā, bet privātajā sektorā – 0,58 lati, kas veidoja kāpumu par 30,0% jeb 13 santīmiem stundā.

Vienas no augstākajām darbaspēka izmaksām nostrādātajā stundā šī gada otrajā ceturksnī bija finanšu starpniecībā – 6,94 lati, valsts pārvaldē, aizsardzībā, un obligātajā sociālajā apdrošināšanā - 5,06 lati, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 4,97 lati. Vislielākais pieaugums salīdzinājumā ar pērnā gada otro ceturksni bija tādās nozarēs kā sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi – par 41% jeb 83 santīmiem stundā, lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība – par 40,6% jeb 79 santīmiem stundā, veselība un sociālā aprūpe - par 38,9% jeb 93 santīmiem stundā.

Valsts reģionos visaugstākās darbaspēka izmaksas šī gada otrajā ceturksnī bija Rīgā – 3,63 lati vienā nostrādātā stundā, kā arī Pierīgas reģionā – 3,14 lati. Salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas visstraujāk augušas Kurzemes un Zemgales reģionā – attiecīgi par 36,3% un 34,8%, bet vismazākais pieaugums bija Latgales reģionā – par 30,4%.

Salīdzinot šī gada otrā un pirmā ceturkšņa datus, jāatzīmē, ka vidējā vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī pieaugušas par 16,1%, tai skaitā bruto darba samaksa – par 17,1%, pārējās darbaspēka izmaksas – par 12,6%.


Vienas stundas darbaspēka izmaksas
(latos)

2006.g. II cet.

2007.g.
I cet.4)

2007.g.
II cet.

2007.g. II cet. pieaugums pret 2007.g. I cet., %

2007.g. II cet. pieaugums pret 2006.g. II cet., %

Pavisam

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.456

2.783

3.231

16.1

31.6

bruto darba samaksa

1.950

2.197

2.572

17.1

31.9

pārējās izmaksas

0.506

0.586

0.660

12.6

30.4

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 2)

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.980

3.180

4.007

26.0

34.5

bruto darba samaksa

2.351

2.493

3.173

27.3

35.0

pārējās izmaksas

0.629

0.687

0.834

21.4

32.6

privātajā sektorā

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.197

2.592

2.883

11.2

31.2

bruto darba samaksa

1.750

2.054

2.302

12.1

31.5

pārējās izmaksas

0.447

0.537

0.581

8.2

30.0

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem
(latos)

2006.g. II ceturksnis

2007.g. II ceturksnis

Darbaspēka izmaksas pavisam

tai skaitā

Darbaspēka izmaksas pavisam

tai skaitā

bruto darba samaksa

pārējās izmaksas

bruto darba samaksa

pārējās izmaksas

Pavisam

2.456

1.950

0.506

3.231

2.572

0.660

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība (A)

1.952

1.549

0.402

2.744

2.171

0.573

Zvejniecība (B)

1.462

1.154

0.308

2.472

1.975

0.497

Visas nozares, izņemot lauksaimniecību un zvejniecību (C-O)

2.470

1.961

0.509

3.244

2.582

0.635

Rūpniecība un pakalpojumi – pavisam (C-K)

2.366

1.877

0.490

3.071

2.443

0.665

Rūpniecība – pavisam (CDE)

2.356

1.851

0.505

3.052

2.411

0.641

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C)

2.515

2.001

0.514

3.408

2.727

0.681

apstrādes rūpniecība (D)

2.201

1.744

0.457

2.875

2.283

0.592

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde (E)

3.965

2.954

1.011

4.971

3.784

1.188

Būvniecība (F)

2.181

1.741

0.440

2.977

2.379

0.598

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (G)

1.932

1.542

0.390

2.591

2.072

0.520

Viesnīcas un restorāni (H)

1.475

1.180

0.295

1.916

1.534

0.383

Transports, glabāšana un sakari (I)

2.733

2.145

0.588

3.489

2.746

0.744

sauszemes transports;
cauruļvadu transports (60)

2.309

1.815

0.495

2.983

2.343

0.640

ūdens transports (61)

6.435

5.779

0.656

5.131

4.525

0.606

gaisa transports (62)

8.780

7.083

1.697

11.542

9.493

2.049

transporta papilddarbība un
palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība (63)

2.994

2.363

0.631

4.035

3.193

0.842

pasts un telekomunikācijas (64)

3.240

2.455

0.785

3.770

2.875

0.895

Finanšu starpniecība (J)

5.639

4.489

1.150

6.938

5.580

1.359

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi (K)

2.628

2.108

0.520

3.273

2.618

0.655

Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana; izglītība; veselība un sociālā aprūpe; sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (L-O)

2.718

2.164

0.554

3.669

2.923

0.746

Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana (L)

3.749

2.945

0.804

5.058

4.003

1.055

Izglītība (M)

2.441

1.961

0.480

3.182

2.547

0.635

Veselība un sociālā aprūpe (N)

2.381

1.901

0.480

3.308

2.642

0.665

Sabiedriskie, sociālie un
individuālie pakalpojumi (O)

2.018

1.628

0.390

2.846

2.279

0.567

no tiem
atpūta. kultūra un sports (92)

2.109

1.691

0.418

2.957

2.372

1.055

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa reģioniem
(latos)

2006.g.
II cet.

2007.g.
I cet.4)

2007.g.
II cet.

2007.g. II cet. pieaugums pret 2007.g. I cet., %

2007.g. II cet. pieaugums pret 2006.g. II cet., %

Latvija

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.456

2.783

3.231

16.1

31.6

bruto darba samaksa

1.950

2.197

2.572

17.1

31.9

pārējās izmaksas

0.506

0.586

0.660

12.6

30.4

tai skaitā:

Rīga

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.800

3.163

3.625

14.6

29.5

bruto darba samaksa

2.221

2.492

2.882

15.7

29.8

pārējās izmaksas

0.579

0.671

0.743

10.7

28.3

Pierīgas reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.339

2.647

3.142

18.7

34.3

bruto darba samaksa

1.862

2.093

2.505

19.7

34.5

pārējās izmaksas

0.477

0.554

0.637

15.0

33.5

Vidzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.939

2.160

2.562

18.6

32.1

bruto darba samaksa

1.545

1.716

2.045

19.2

32.4

pārējās izmaksas

0.395

0.443

0.517

16.7

30.9

Kurzemes reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

2.004

2.309

2.731

18.3

36.3

bruto darba samaksa

1.592

1.826

2.174

19.1

36.6

pārējās izmaksas

0.412

0.483

0.557

15.3

35.2

Zemgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.982

2.244

2.671

19.0

34.8

bruto darba samaksa

1.579

1.784

2.136

19.7

35.3

pārējās izmaksas

0.403

0.460

0.535

16.3

32.8

Latgales reģions

Darbaspēka izmaksas pavisam

1.795

1.982

2.341

18.1

30.4

bruto darba samaksa

1.425

1.570

1.866

18.9

30.9

pārējās izmaksas

0.370

0.412

0.475

15.3

28.4

___________________
1) Darbaspēka izmaksas ir darba devēja izdevumi, kas nepieciešami, lai nodarbinātu darbiniekus. Galvenās darbaspēka izmaksu sastāvdaļas ir bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas. Kopējās, kā arī pārējās darbaspēka izmaksās nav iekļauti dati par valsts piešķirtajām darba samaksas subsīdijām.

Vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas tiek aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu. Analoģiski tiek aprēķināti arī darbaspēka izmaksu galvenās sastāvdaļas – bruto darba samaksa un pārējās darbaspēka izmaksas vienā nostrādātā stundā.

Darbaspēka izmaksu sastāvdaļu un vienas stundas darbaspēka izmaksu aprēķināšanas kārtība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regulai (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu.

2) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

3) Pārējās darbaspēka izmaksās iekļauts: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju apdrošināšanas iemaksas, veselības un dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalsti, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksa, atlaišanas pabalsts, samaksa par dīkstāvēm, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva. Darbaspēka izmaksās nav iekļautas profesionālās apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar darbinieku pieņemšanu darbā, darba apģērba un uniformu izmaksas, darba dēļ nepieciešamo medicīnisko pārbaužu un vakcināciju izmaksas, speciālu ēdienu un dzērienu izmaksas.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas ir aprēķinātas, neņemot vērā darba dienu skaita svārstību un sezonālo ietekmi. Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati valstī kopā ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā www.csb.gov.lv sadaļā Datu bāzes - Iedzīvotāju ieņēmumi un darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati.

4)Dati precizēti.

Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 6 7366666
ervins.rekke@csb.gov.lv

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi