Preses relīze

Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2008.gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī1) 2008.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada ceturto ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2) pieauga par 6,3%, bet, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni -par 30,2%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Vislielākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada ceturto ceturksni, bija finanšu starpniecībā – par 21,4% un operācijās ar nekustamo īpašumu, nomā, datorpakalpojumos, zinātnē un citos komercpakalpojumos – par 13,5%. Krasais pieaugums finanšu starpniecības nozarē izskaidrojams ar daudz lielākām prēmijām šā gada pirmajā ceturksnī – vienas stundas regulāro darbaspēka izmaksu pieaugums bija tikai par 6,5%.

Pārējās nozarēs vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums ierindojas diapazonā no 3,0% elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē līdz 9,6% būvniecībā.

Visstraujākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem vērojams izglītības nozarē – par 38,0%, būvniecībā – par 37,5% un operācijās ar nekustamo īpašumu, nomā, datorpakalpojumos, zinātnē un citos komercpakalpojumos – par 36,5%. Savukārt vismazāk tās augušas elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 12,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas 2008.gada I ceturksnī pa darbības veidiem (sezonāli izlīdzināti dati)

Izmaiņas % salīdzinājumā ar

2007.g. IV cet.

2007.g. I cet.

Pavisam (C-O)

6.3

30.2

Rūpniecība – pavisam (CDE)

8.1

29.0

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (C)

7.1

35.3

apstrādes rūpniecība (D)

5.9

28.7

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde (E)

3.0

12.7

Būvniecība (F)

9.6

37.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (G)

8.5

35.2

Viesnīcas un restorāni (H)

7.5

30.7

Transports, glabāšana un sakari (I)

7.3

31.6

Finanšu starpniecība (J)

21.4

35.8

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpo-jumi, zinātne un citi komercpakalpojumi (K)

13.5

36.5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (L)

6.6

31.3

Izglītība (M)

5.3

38.0

Veselība un sociālā aprūpe (N)

5.5

30.3

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi (O)

7.4

35.6

Visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas (sezonāli neizlīdzināti dati) šā gada pirmajā ceturksnī bija finanšu starpniecībā – 8,94 lati, valsts pārvaldē – 5,24 lati un elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – 5,11 lati.

Viszemākās darbaspēka izmaksas vērojamas viesnīcu un restorānu nozarē – 2,29 lati stundā, kas ir tikai 62% no vidējām darbaspēka izmaksām valstī, kā arī tirdzniecībā – 3,05 lati stundā un pārējo sabiedrisko, sociālo un individuālo pakalpojumu nozarē – 3,15 lati stundā.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem 2007. un 2008.gada I ceturksnī                                (latos, sezonāli neizlīdzināti dati)

C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība; automobiļu, motociklu un sadzīves priekšmetu un aparatūras remonts;
H viesnīcas un restorāni
I transports, glabāšana un sakari;
J finanšu starpniecība;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi.
______________

1) Nav iekļauta lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība.  

2) Novērsta sezonas un darba dienu skaita ietekme.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi