Preses relīze

2019. gada 4. ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 7,7 %

2019. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada 4. ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 7,7 % jeb 70 centiem, sasniedzot 9,76 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sezonāli neizlīdzināti dati. Sezonāli izlīdzināta rādītāja pārmaiņas bija 7,5 %.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga visās jomās

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2019. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 2018. gada 4. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga visās jomās. Visstraujāk tās pieauga būvniecības nozarē – par 15,3 %, veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 15,2 %, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 12,7 %, kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā – par 11,3 %.

Darbaspēka stundas izmaksas ietekmē ne tikai darba samaksas un pārējo darbaspēka izmaksu struktūras izmaiņas, bet arī nostrādāto stundu un darbinieku skaita svārstības gada laikā.

Nozarēs, kur bija vērojams visstraujākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums, to ietekmēja regulārās darba samaksas un neregulāro prēmiju un piemaksu kāpums, darba devēju brīvprātīgo sociālo apdrošināšanas iemaksu (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.) pieaugums, kā arī nostrādāto stundu skaita samazinājums.

Vismazākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums bija citu pakalpojumu (ietver sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontu, ķīmisko tīrītavu, frizieru, skaistumkopšanas un citus pakalpojumus) nozarē (1,7 %).

Joprojām vislielākās darbaspēka izmaksas – finanšu un apdrošināšanas nozarē, vismazākās – izmitināšanas un ēdināšanas nozarē.

2019. gada 4. ceturksnī vislielākās vienas stundas darbaspēka izmaksas bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē (17,94 eiro), informācijas un komunikācijas pakalpojumos (15,93 eiro), valsts pārvaldē un aizsardzībā; obligātā sociālā apdrošināšanā (12,38 eiro), elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē (12,31 eiro), kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (11,55 eiro).

Savukārt viszemākās vienas stundas darbaspēka izmaksas bija izmitināšanas un ēdināšanas (6,96 eiro), citu pakalpojumu nozarē (7,31 eiro), izglītībā (7,91 eiro), mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (8,01 eiro), nekustamo īpašumu nozarē (8,09 eiro), kā arī tirdzniecībā (8,45 eiro).

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzinātie dati; eiro)

 

Vienas stundas darbaspēka izmaksas

no tām darba samaksa

2018. g. 4. cet.

2019. g. 4. cet.

pārmaiņas, %

2018. g. 4. cet.

2019. g. 4. cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

9,06

9,76

7,7

7,12

7,71

8,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

11,17

11,55

3,4

8,77

9,15

4,3

Apstrādes rūpniecība (C)

8,71

9,47

8,8

6,82

7,47

9,6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

11,41

12,31

7,9

8,38

9,13

9,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

8,96

9,60

7,1

6,87

7,45

8,4

Būvniecība (F)

8,58

9,90

15,3

6,81

7,87

15,6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

7,99

8,45

5,7

6,30

6,68

6,1

Transports un uzglabāšana (H)

9,20

9,47

2,9

7,19

7,42

3,2

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

6,41

6,96

8,7

5,06

5,53

9,4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

14,60

15,93

9,1

11,44

12,54

9,7

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

17,40

17,94

3,1

13,24

13,96

5,4

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

7,70

8,09

5,1

6,06

6,41

5,9

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

9,50

10,70

12,7

7,64

8,61

12,7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

7,90

8,80

11,3

6,25

7,01

12,1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

11,67

12,38

6,1

9,11

9,70

6,5

Izglītība (P)

7,53

7,91

5,0

5,96

6,27

5,2

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

8,89

10,24

15,2

7,01

8,07

15,1

Māksla, izklaide un atpūta (R)

7,43

8,01

7,9

5,90

6,41

8,6

Citi pakalpojumi (S)

7,19

7,31

1,7

5,84

5,95

2,0

Metodoloģiskie skaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši NACE 2.red.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Darba samaksas statistikas daļa
Natālija Oščenkova
E-pasts:
Natalija.Oscenkova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366971

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi