Preses relīze

2019. gada 2. ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 8,9 %

2019. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada 2. ceturksni, vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 8,9 % jeb 79 centiem, sasniedzot 9,60 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sezonāli neizlīdzināti dati. Sezonāli izlīdzināta rādītāja pārmaiņas bija 7,0 %.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga visās jomās

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2019. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2018. gada 2. ceturksni vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga visās jomās. Straujāk vienas stundas darbaspēka izmaksas auga veselības un sociālās aprūpes nozarē – par 18,0 %, informācijas un komunikācijas pakalpojumos – par 13,4 %, ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 11,9 %, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā, kā arī apstrādes rūpniecībā – par 10,9 %.

Darbaspēka izmaksas stundā ietekmē ne tikai darba samaksas un pārējo darbaspēka izmaksu pārmaiņas, bet arī nostrādāto stundu un darbinieku skaita svārstības gada laikā.

Nozarēs, kur bija vērojams straujāks vienas stundas darbaspēka izmaksu kāpums, pārmaiņas lielākoties ietekmēja regulārās darba samaksas un neregulāro prēmiju un piemaksu kāpums, darba devēju brīvprātīgo sociālo apdrošināšanas iemaksu (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.) pieaugums, kā arī nostrādāto stundu skaita samazinājums. Jāatzīmē, ka nostrādāto stundu skaita samazinājumu 2019. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada atbilstošo periodu, ietekmēja mazāks darbdienu skaits.

Vismazākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (1,7 %).

Joprojām lielākās darbaspēka izmaksas – finanšu un apdrošināšanas nozarē, zemākās – izmitināšanas un ēdināšanas nozarē

2019. gada 2. ceturksnī visaugstākās vienas stundas darbaspēka izmaksas bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē (18,88 eiro), informācijas un komunikācijas pakalpojumos (15,56 eiro), enerģētikas nozarē (13,83 eiro), valsts pārvaldē (11,75 eiro), profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē (10,38 eiro). Zemākās darbaspēka izmaksas stundā bija izmitināšanas un ēdināšanas (6,71 eiro), citu pakalpojumu nozarē, kas ietver sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontu, ķīmisko tīrītavu, frizieru, skaistumkopšanas, apbedīšanas un citu pakalpojumu nozares (7,06 eiro), mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (7,79 eiro), izglītībā (8,25 eiro), nekustamo īpašumu nozarē (8,25 eiro), kā arī tirdzniecībā (8,31 eiro).

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzinātie dati, eiro)

 

Vienas stundas darbaspēka izmaksas

no tām darba samaksa

2018. g. 2. cet.

2019. g. 2. cet.

pārmaiņas, %

2018. g. 2. cet.

2019. g. 2. cet.

pārmaiņas, %

Pavisam (B-S)

8,81

9,60

8,9

7,00

7,60

8,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

9,74

9,90

1,7

7,77

7,89

1,6

Apstrādes rūpniecība (C)

8,23

9,12

10,9

6,53

7,18

10,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

12,97

13,83

6,6

9,45

10,51

11,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

8,89

9,94

11,9

7,04

7,83

11,3

Būvniecība (F)

8,33

8,92

7,1

6,68

7,12

6,6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts (G)

7,78

8,31

6,8

6,21

6,61

6,3

Transports un uzglabāšana (H)

8,89

9,75

9,7

7,01

7,63

8,9

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

6,27

6,71

7,2

5,01

5,35

6,8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

13,72

15,56

13,4

10,91

12,33

12,9

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

18,10

18,88

4,3

13,88

14,76

6,3

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

7,50

8,25

10,0

5,99

6,57

9,8

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

9,41

10,38

10,4

7,63

8,37

9,7

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

7,72

8,56

10,9

6,19

6,84

10,5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

10,80

11,75

8,8

8,55

9,24

8,1

Izglītība (P)

7,74

8,25

6,5

6,19

6,57

6,0

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

8,42

9,94

18,0

6,71

7,87

17,3

Māksla, izklaide un atpūta (R)

7,16

7,79

8,8

5,77

6,22

7,8

Citi pakalpojumi (S)

6,82

7,06

3,5

5,55

5,74

3,6

Metodoloģiskie skaidrojumi

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.). Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko veic darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildu pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem vienas stundas darbaspēka izmaksas un to pārmaiņas ir aprēķinātas nozarēs B-S atbilstoši NACE 2.red.

Rādītāju pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts:
Lija.Luste@csb.gov.lv
Tālr.: 67366917

 

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi