Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
DSG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019
Par 2019. gadu 30.03.2020