Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem vidēji gadā

DSG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 31.03.2021