Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem

Tabulas kods datubāzē
DSG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019