Statistikas tabula

Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DSG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 01.03.2019