Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DSG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 01.03.2019