Statistikas tabula

Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

DSG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 02.03.2020