Statistikas tabula

Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu)

Tabulas kods datubāzē
DSG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 01.03.2019