Statistikas tabula

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro)

Tabulas kods datubāzē
DSG001
Dati atjaunoti