Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem

DS250m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada augustu 29.10.2019
Par 2019. gada septembri 02.12.2019
Par 2019. gada oktobri 27.12.2019
Par 2019. gada novembri 31.01.2020
Par 2019. gada decembri 02.03.2020
Par 2020. gada janvāri 30.03.2020
Par 2020. gada februāri 30.04.2020
Par 2020. gada martu 29.05.2020
Par 2020. gada aprīli 29.06.2020
Par 2020. gada maiju 29.07.2020
Par 2020. gada jūniju 28.08.2020
Par 2020. gada jūliju 29.09.2020