Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem

DS250m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada augustu 29.10.2020
Par 2020. gada septembri 01.12.2020
Par 2020. gada oktobri 29.12.2020
Par 2020. gada novembri 29.01.2021
Par 2020. gada decembri 01.03.2021
Par 2021. gada janvāri 30.03.2021