Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām

DS220m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada janvāri 30.03.2021