Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām

DS220m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada janvāri
Dati atjaunoti