Statistikas tabula

Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem

DS110m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada novembri 01.03.2021
Par 2020. gada decembri 01.03.2021
Par 2020. gada oktobri 01.03.2021