Statistikas tabula

Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem

DS110m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada decembri 02.03.2020
Par 2019. gada oktobri 02.03.2020
Par 2019. gada novembri 02.03.2020
Par 2020. gada martu 29.05.2020
Par 2020. gada februāri 29.05.2020
Par 2020. gada janvāri 29.05.2020
Par 2020. gada maiju 01.09.2020
Par 2020. gada jūniju 01.09.2020
Par 2020. gada aprīli 01.09.2020
Par 2020. gada augustu 01.12.2020
Par 2020. gada septembri 01.12.2020
Par 2020. gada jūliju 01.12.2020