Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem (euro)

DS100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 02.12.2019
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 28.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 01.12.2020