Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti