Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa statistiskajos reģionos pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 29.11.2018