Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa statistiskajos reģionos pa ceturkšņiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS080c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 29.11.2018