Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa statistiskajos reģionos pa mēnešiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS070m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti