Statistikas tabula

Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (euro)

DS060c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 02.12.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 02.03.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 28.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 01.12.2020