Statistikas tabula

Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS060c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 29.11.2018