Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem pa mēnešiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti