Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem pa mēnešiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada jūniju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada augustu 29.11.2018
Par 2018. gada septembri 29.11.2018
Par 2018. gada jūliju 29.11.2018