Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa ceturkšņiem un no gada sākuma

Tabulas kods datubāzē
DS030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada augustu 29.11.2018
Par 2018. gada septembri 29.11.2018
Par 2018. gada jūliju 29.11.2018