Statistikas tabula

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa ceturkšņiem un no gada sākuma

Tabulas kods datubāzē
DS030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti