Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pēc izglītības vidēji gadā

Tabulas kods datubāzē
DSG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu