Statistikas tabula

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa reģioniem

Tabulas kods datubāzē
DSG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Darba ienākumi

Darba ienākumi ietver visus algotā darbā aprēķinātos bruto ienākumus, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (nav atskaitīti: neapliekamais minimums, nodokļu atvieglojumi, attaisnotie izdevumi, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu, darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Darba ienākumu sastāvā ir iekļauts:
  • darba alga, vienreizēja un sistemātiska atlīdzība, atlīdzība par valsts dienesta izpildi,
  • regulārās un neregulārās prēmijas un piemaksas,
  • atvaļinājuma, atlaišanas un citi pabalsti,
  • kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu atlaišanas gadījumā,
  • slimības nauda (par darbnespējas lapu A),
  • dāvanas un balvas, kuru kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru,
  • darba devēja stipendijas,
  • darba devēja samaksātās mācības, kas nav nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai,
  • darba devēja dotie labumi darbiniekam – izklaides pasākumi, atpūtas ceļojumi un veselības uzlabošanas pasākumi, ja tos ir iespējams personificēt, citi darbinieka labā izdarītie darba devēja maksājumi vai labumi, ja šie izdevumi nav tieši saistīti ar darba devēja saimniecisko darbību vai nav apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem.