Statistikas tabula

Mēneša vidējo bruto darba ienākumu deciles un mediāna

Tabulas kods datubāzē
DSG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Darba ienākumu deciles

Darba ņēmējiem mēneša vidējos ienākumus gadā aprēķina summējot visus gada mēnešu ienākumus un dalot tos ar nostrādāto mēnešu skaitu.

Visus darba ņēmējus sakārto pēc darba ienākumiem augošā secībā un secīgi sadala desmit vienādās grupās pēc darba ņēmēju skaita. Katrā grupā tiek iekļauti 10% no visiem darba ņēmējiem. Deciles ir šo desmit grupu augstākās ienākumu vērtības.

Pirmā decile parāda to, ka 10% darba ņēmēju darba ienākumi ir mazāki vai vienādi ar pirmās deciles augstāko vērtību. Otrā decile parāda to, ka 20% darba ņēmēju darba ienākumi ir mazāki vai vienādi ar otrās deciles augstāko vērtību. Līdzīgi tas ir ar darba ienākumu pārējām decilēm. Desmitā decile ir vienāda ar desmitās deciles augstāko ienākumu vērtību. Sakarā ar to, ka desmitā decile ir vienāda ar visaugstāko ienākumu vērtību no visiem darba ņēmējiem, desmitā decile ir konfidenciāla informācija un tā netiek publicēta. Savukārt 5.decile vienlaicīgi ir mediāna – puse no darba ņēmējiem saņem mazāku vai vienādu darba ienākumu ar 5.decili, bet otra puse – lielāku vai vienādu darba ienākumu ar 5.decili. Parasti darba ienākumiem mediānas vērtība ir mazāka par vidējo aritmētisko vērtību. Starpība starp mediānu un vidējo aritmētisko vērtību rāda darba ienākumu sadalījuma asimetriju. Ja sadalījums būtu pilnīgi simetrisks, tad mediāna un vidējais aritmētiskais būtu vienādi.