Statistikas tabula

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro)

Tabulas kods datubāzē
DSG001
Dati atjaunoti
Minimālā mēnešalga
Valstī noteikta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros konkrētajā laika periodā.