Statistikas tabula

Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
DS110m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti
Strādājošo reālās darba samaksas indekss
Strādājošo reālās darba samaksas indeksu aprēķina, attiecinot strādājošo vidējās neto darba samaksas indeksu pret patēriņa cenu indeksu.