Statistikas tabula

Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
DS060c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa

Regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa ir regulāri maksājumi naudā katrā samaksas periodā (nedēļā, mēnesī), ieskaitot atvaļinājuma apmaksu.