Statistikas tabula

Sieviešu un vīriešu mēneša vidējā bruto darba samaksa un tās atšķirības pa darbības veidiem 1. ceturksnī (euro; %)

Tabulas kods datubāzē
DAG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Sieviešu un vīriešu mēneša vidējās bruto darba samaksas atšķirības rādītājs

Sieviešu un vīriešu mēneša vidējās bruto darba samaksas atšķirības rādītājs ir vīriešu un sieviešu mēneša vidējās bruto darba samaksas starpības attiecība procentos pret vīriešu vidējo bruto darba samaksu. Piemēram, 8,7 % nozīmē ka sieviešu darba samaksa ir vidēji par 8,7% mazākā par vīriešu. Un otrādi, -8,7 % nozīmē kā sieviešu darba samaksa ir vidēji par 8,7% lielākā par vīriešu.